RIGGMASTER™

Spektro as er eier og utvikler av produktkjeden Riggmaster, som ble registrert som eget varemerke i 2007. RIGGMASTER er produkter utviklet spesielt for bransjer med arbeidsoppgaver som utføres i høyden.

Såkalte "fallende objekter" representerer et betydelig problem og en fare i yrker hvor det jobbes med f.eks stilas, på bygg og anleggsområder, i master, ved arbeid med vindkraft, på båt og ikke minst innen olje og gass.
Hvert år skjer det ulykker på slike arbeidsplasser som involverer små og store fallende objekter, og som fører til personskader og i verste fall kan medføre invalidisering og død.
Vi i Spektro as ønsker å tilby norskutviklede kvalitetsprodukter som gjør arbeid i høyden både tryggere og mer praktisk. Vi er stolte av våre RIGGMASTER produkter, og vi vil alltid gjøre vårt beste for at nettopp du skal bli fornøyd.

Verktøysikring  - utstyr som tåler bruk

Elastiske stropper, spiralsnorer, verktøysikringssneller, bagger og vesker er produsert i robuste materialer. Alle produkter er utstyrt med tydelig merking som ikke kan misforståes.

Alle produkter i Riggmaster-serien gjennomgår en dynamisk test i henhold til en nøye beskrevet testprosedyre. Produktene leveres med et tekstdokument.

Service

Vi utfører dropptester på oppdrag fra kunder og samarbeidspartnere for å kartlegge energiutvikling i et dropp, for å teste eksisterende løsninger kunden har, eller for å teste nye løsninger som kunden skal installere.

Produktkontroll

Test og prøvingsenheten benyttes aktivt til dynamiske og statiske tester som ledd i mottakskontroll og stikkprøvekontroller på produktene.  Forskning og utvikling

For å etablere og oppnå en varig posisjon i markedet, kreves det en aktiv og målrettet forsking og utvikling. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle nye løsninger, og for å forbedre eksisterende sikringsløsninger.