Testing og Merking

Vi er bevist vår rolle som leverandør av komponenter som bidrar til en sikrere arbeidsplass. Vi er derfor opptatt av at våre produkter som skal vare over tid. Produktene testes og merkes i henhold til Arbeidstilsynet sine forskrifter; «Forskrift om Administrative ordninger» og «Produsentforskriften». Produktene  oppfyller også  basiskravene til det nye direktivet i EU:  «The Use of Work Equipment Directive 2009/104/EC ».

Dokumentasjon

Det er utformet en nøyaktig "Dynamisk og Statisk testprosedyre" for hvert enkelt Riggmasterprodukt eller produktserie. Dette inkluderer også sikringswirer. Vi er i en kontinuerlig prosess hvor produktene testes og prøves av sertifiseringsselskap. Vi har valgt å bruke DNV-GL i dette arbeidet.  DNV-GL vurderer om testprosedyren er relevant for testing av produktets dynamiske og statiske egenskaper før selve prøvingen finner sted, og utsteder et dokument  etter at selve prøvingen av produktet er utført.

Alle produkter er seriemerket og leveres med en Samsvarserklæring (Declaration of Conformity)


Produktoversikt