Vi legger vekt på å at produktene våre skal merkes og emballeres på en måte som gjør produktgruppen gjenkjennelig, uansett om produktet skal stå i en utstyrsbutikk eller om varen skal leveres direkte til operative kunder.

Det er derfor utviklet ulike typer emballasje, utsilingsmontere og displayhyller.

Produktene pakkes enkeltvis og leveres som standard i en solid pose sammen med en brukerveiledning og samsvarserklæring. Produktene kan også leveres montert på kartongplate eller pakket i bulk.  

 


Produktoversikt