De relle kostnadene av ulykker på arbeidsplassen som skyldes fallende objekter, kan deles inn i tre kategorier:

1.TID
Å miste verktøy og utstyr fra høyden, har stor negativ påvirkning på produktiviteten. For det første tar det tid å hente det man har mistet, og i værste fall havner utstyret i sjøen eller på andre utilgjengelige plasser. Dette kan bety forsinkelser og til og med forhindre at oppgaven kan utføres.

2.PENGER
Å miste verktøy og utstyr fra høyden, fører også til økonomiske tap. En ting er at man må erstatte det som falt, men dersom tunge gjenstander faller ned og treffer annet viktig utstyr, kan det bety større ødeleggelser og store utgifter.

3. LIV
Det viktigste grunnen for å sørge for en trygg arbeidsplass, er selvfølgelig faren for at det kan gå liv tapt ved en slik ulykke. En ulykke kan også føre til traumer, delvis eller varig uførhet og store medisinske kostnader for den ansatte og familien. Og dersom arbeidsplassen er på offentlig område, kan også sivile bli skadet av at gjenstander faller ned.

Produktoversikt