Imens olje, industri- og byggenæringen kan vise til reduksjon i antall ulykker, har arbeidsrelaterte ulykker i  kraftnæringen ligget høyt og stabilt i tilsvarende periode.

Med tanke på den økte byggeaktiviteten frem mot 2020 er dette bekymringsverdige tall. Risikoen for økning av arbeidsrelaterte ulykker og skader forblir høy dersom denne trenden ikke endrer seg drastisk.

Med aktivitet innen planlegging og mulig mer utbygging av vindkraft i Norge, er det et økende behov for å rette fokus mot sikkerhet.

Klatring, heising av utstyr og arbeid i høyden utgjør også i vindkraftsnæringen en fare for fallulykker og ulykker pga fallende gjenstander.

 

Produktoversikt