TESTING OG PRØVING

Alle produkter i serien RIGGMASTER gjennomgår en dynamisk test i henhold til en nøye beskrevet testprosedyre.  Alle produkter leveres med et testdokument eller et referansenummer til testdokumentet.