VÅR UNIKE GRAVITYLAB

Vi har bygd opp en test og prøvingsenhet; GRAVITYLAB,  som vi benytter til kvalitetstesting.  Utstyret benyttes også aktivt i produktutviklingsarbeid for å finne gode og sikre løsninger som skal bidra til å begrense fallende gjenstander.