Gravity8 er et datterselskap eid av Spektro as og Fjelldal Consulting & Engineering as. Her har vi koblet sammen ulik kompetanse og erfaring og utvikliet et unikt, norskprodusert og patentert produkt for sikring av tunge objekter.

Produktet er konstruert for å være montert på en ankerlinje hvor formålet med ankerlinjen er å fungere som sekundær sikring av en tyngre gjenstand. Objektet kan være utstyr som; lyskaster, kranbomkameraer, telekomantenner eller andre objekt som er festet til en struktur.

Enkelt forklart dreier det seg om stål som strekker seg. Det hele skjer godt beskyttet inne i en sylinder. Når et tungt objekt faller ned, strekkes en tvinnet ståltråd seg ut.

Dette tar opp nesten alt av energien som utvikler seg i fallet. Alle delene er i syrefast stål og gjennomtestet.

Systemet har en dokumenterbar tålegrense på 300 kilo. Det er mye som kan føre til at et objekt løsner og faller ned. Det kan være vibrasjoner, materialtretthet, korrosjon eller kollisjon med et annet objekt.

Den tykke ståltråden som strekker seg ut i det øyeblikket objektet faller, er i stand til å ta opp mer enn 90 prosent av energien. Det blir fort snakk om mange kilo som skal bremses opp ved et eventuelt fall. En gjenstand som veier rundt ti kilo, vil eksempelvis få en vekt på over ett tonn bare etter to meter i fritt fall uten bruk av denne type sikring.

Billig forsikring

Når så godt som alt av objektets fallenergi er fjernet vil skadeomfanget som følge av rekyler eller sideveis bevegelser være minimale.

Ståltråden er tvunnet rundt gjenger og tråden er igjen sikret med en kappe av stål. Slik hindrer en effektivt og enkelt at ståltråden rives ut av gjengene ved belastning. Å sikre last på denne måten vil naturlig nok forhindre personulykker. Men en slipper også dyre driftsavbrudd.