Spektro AS

Sikring av verktøy og utstyr

Vi gjør arbeidet i høyden sikrere!

Spektro As

Spektro as er en liten men faglig kompetent bedrift lokalisert i Steinkjer. Vi i Spektro har over mange år opparbeidet oss en solid kompetanse innenfor sikkerhet på arbeidsplasser som opererer i høyden.

Vårt fokus er å skape en tryggere og sikrere arbeidsplass i yrker som potensielt innebærer stor risiko for både person og utstyr.

Les mer:

Forebygging mot fallende gjenstander - Offshore

Fallende gjenstander er en betydelig sikkerhetsutfordring for arbeidstakere. Analyser av hendelser har vist at årsakene til problemer er mange og kompliserte: arbeidsprosesser, atferd, design og mangelfull sikring av utstyret.

Les mer:

Risikonivået i petroleumsbransjen

Fallende gjenstander har potensial i seg til å forårsake skader på både mennesker og utstyr, og hendelser av denne typen er en vesentlig årsak til personskader på plattformene. Utviklingen i industrien vedrørende antallet på fallende gjenstander hendelser har dessverre ikke vært tilfredsstillende og industrien mener at fortsatt fokus er nødvendig.

Les mer:


Riggmaster™

Spektro as er eier og utvikler av produktkjeden Riggmaster, som ble registrert som eget varemerke i 2007. RIGGMASTER er produkter utviklet spesielt for bransjer med arbeidsoppgaver som utføres i høyden.

Såkalte "fallende objekter" representerer et betydelig problem og en fare i yrker hvor det jobbes med f.eks stilas, på bygg og anleggsområder, i master, ved arbeid med vindkraft, på båt og ikke minst innen olje og gass.

Hvert år skjer det ulykker på slike arbeidsplasser som involverer små og store fallende objekter, og som fører til personskader og i verste fall kan medføre invalidisering og død.

Vi i Spektro as ønsker å tilby norskutviklede kvalitetsprodukter som gjør arbeid i høyden både tryggere og mer praktisk. Vi er stolte av våre RIGGMASTER produkter, og vi vil alltid gjøre vårt beste for at nettopp du skal bli fornøyd.

Se mer:  


Robert Kolsing

Sjef og eier av Spektro AS


Lisa Kolsing

Vareansvarlig


Trond Eirik Ovesen

IT ansvarlig

Vi bryr oss om din sikkerhet!